Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vnitřní předpisy

Statut DAMU Schváleno AS AMU na zasedání 24. 4. 2017.
Příloha č. 1 Statutu DAMU Seznam akreditovaných studijních programů a oborů na DAMU.
Příloha č. 2 Statutu DAMU Organizační struktura DAMU.
Studijní a zkušební řád AMU Odkaz na stránky AMU
Stipendijní řád AMU Odkaz na stránky AMU
Disciplinární řád AMU Odkaz na stránky AMU
Příkaz tajemnice č. 1/2014 Cestovní pojištění na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců a při výjezdech studentů
Výnos děkanky Divadelní fakulty AMU č. 2/2017 Provozní doba fakulty a její zpřístupnění