Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Příloha č. 2 zápisu UR DAMU ze dne 16.2. 2011

Katedra scénografie

Bakalářské zkoušky

Předseda:

prof. Jan Dušek

Členové:

odb.as. Milan David

doc. Karel Glogr

odb.as. Stanislav Hrdlička

odb.as. Vlasta Koubská

prof. Albert Pražák

doc. Ivana Vohlídalová

prof. Jana Zbořilová

zástupce KTK

Magisterské zkoušky

Scénografie

Předseda:

prof. Jan Dušek

Členové:

odb.as. Milan David

doc. Karel Glogr

odb.as. Vlasta Koubská

odb.as. Petr Pavlík

prof. Albert Pražák

doc. Ivana Vohlídalová

prof. Jana Zbořilová

zástupce KTK

 

Filmová a televizní scénografie

Předseda:

doc. Ondřej Nekvasil

Členové:

odb.as. Milan David

prof. Miloš Ditrich

prof. Jan Dušek

odb.as. Radka Iblová

odb.as. Milan Starý

zástupce KTK

Kostým a maska

Předseda:

prof. Jana Zbořilová

Členové:

prof. Jan Dušek

odb.as. Vlasta Koubská

prof. Albert Pražák

doc. Ivana Vohlídalová

odb.as. Dana Zábrodská

zástupce KTK

 

 

 

Katedra alternativního a loutkového divadla

Bakalářské zkoušky

Předseda:

odb.as. Mgr. Zdeněk   Tichý

Členové:

doc. Marketa  Kočvarová - Schartová

odb.as. MgA. Robert  Smolík s funkcí tajemníka

prof. Jaroslav Etlík

Kateřina Šavlíková

doc. Pavel Kalfus

MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

Příslušný vedoucí pedagog studijního programu a zadavatel práce kreativní a reflexní

pedagog jevištní mluvy (pro postupovou zkoušku oboru herectví)

Jan Klos, odborník mimo DAMU

Pavel Vašíček, odborník mimo DAMU

 

Magisterské zkoušky

Přededa:

prof. Karel Makonj

Členové:

doc. Marketa  Kočvarová - Schartová

Nina Malíková s funkcí tajemníka

prof. Miloslav Klíma

prof. PhDr. Vladimír Mikeš

prof. Petr Matásek

doc. Miroslav Krobot

odb.as. Tomáš Žižka

vedoucí pedagog magisterského programu a kreativní části diplomantovy práce

prof. Jiří Barta, odborník mimo DAMU

prof. Jiří Kubíček, odborník mimo DAMU

 

Doktorské zkoušky

Krom řádných profesorů a docentů AMU podle povahy a zavěření konkrétního studenta ještě tito odborníci:

PhDr. Benjamin Frágner

PhDr. Ivan Ruml

Mgr. et MgA. Michal Rataj,  Ph.D.

Prom. Hist. Nina Malíková

PhDr. Věra Ptáčková

Mgr. Zdeněk A. Tichý

Mgr. Tomáš Žižka

 

 

Katedra činoherního divadla

Magisterské zkoušky činoherní  režie a dramaturgie

Předseda:

prof. Jaroslav Vostrý

tajemník:

MgA. Jaroslava Šiktancová

členové:

doc. Jan Burian

prof. Jan Císař

doc. Jakub Korčák

Mgr. Jana Kudláčková

doc. Zuzana Sílová Ph.D.

prof. Jan Vedral

MgA. Daniel Hrbek

MgA. Juraj Deák

hosté:

Hana Burešová

Ladislav Smoček

 

Magisterské zkoušky činoherní herectví

Předseda:

prof. Jana Hlaváčová

Tajemnice:

Mgr. Regina  Szymiková

Členové komise:

doc. Marie Boková

MgA. Jan Štastný

MgA. Eva Salzmannová

MgA. Lukáš Hlavica

Mgr. Michal Pavlata

Ladislav Mrkvička

Doc. Zuzana Sílová

Tomáš Topfer

hosté:

Ivan Trojan

Taťjána Medvecká

 

Bakalářské zkoušky činoherní  režie a dramaturgie

Předseda:

prof. Jan Vedral

Tajemník:

doc. Jakub Korčák

Členové:

doc. Jan Burian

doc. Marie Boková

doc., PhDr. Daria Ullrichová

Jan Nebeský

doc. Zuzana Sílová

MgA. Daniel Hrbek

Mgr. Jana Kudláčková

MgA.  Eva Salzmannová

MgA. Juraj Deák

Host:

Hana Burešová

 

Postupové zkoušky činoherní herectví

Předseda:

Doc. Daria  Ullrichová

Tajemník:

MgA. Eva Málková

Členové:

prof. Jana Hlaváčová

MgA. Eva Salzmannová

Mgr.  Michal Pavlata

doc. Jana Hanušová

Jan Nebeský

Ladislav Mrkvička                                 .

doc. Marie Boková

Alois Švehlík

doc. Daniela Jobertová, Ph.D.

MgA.  Jan Šťastný

Host:

MgA. Tomáš Pavelka

 

Doktorské zkoušky

Oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby:

Krom řádných profesorů a docentů AMU podle povahy a zavěření konkrétního studenta ještě tito odborníci:

Prof. Jan Hyvnar

Prof. Julius Gajdoš

 

Katedra produkce

Bakalářské zkoušky

Předseda:

Mgr. Doubravka Svobodová

Členové:

doc. Marie BOKOVÁ, KTK

Ing. Tamara ČUŘÍKOVÁ

Mgr. Vlastimil JEŽEK

MgA. Eva KYSELOVÁ, KTK

MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ

Mgr. Jiří PITTERMANN

Ing. Jiří POKORNÝ

MgA. Petr PROKOP

doc. JUDr. Jiří SRSTKA

MgA. Jiří SULŽENKO

Magisterské zkoušky

Předseda:

MgA. Michal Lázňovský

členové:

Ing. Tamara ČUŘÍKOVÁ

Mgr. Vlastimil JEŽEK

Mgr. Jiří PITTERMANN

Ing. Jiří POKORNÝ

MgA. Petr PROKOP

doc. JUDr. Jiří SRSTKA

MgA. Jiří SULŽENKO

Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Bakalářské a magisterské zkoušky

Předseda:

Prof. Přemysl Rut

Členové:

Prof. Ivan Vyskočil

Doc. Jana Pilátová

Doc. Libuše Válková

Doc. Jan Hančil

o.a. Vítězslava Fryntová

MUDr. Eva Slavíková

Mgr. et MgA. Michal Čunderle, Ph.D.

Doc. Vladimír Chrz

o.a. Zdenka Kratochvílová

Doc. Eva Kröschlová

Mgr. Martina Musilová

MgA. Alexander Komlosi, Ph.D.

 

Doktorské zkoušky

Krom řádných profesorů a docentů AMU podle povahy a zavěření konkrétního studenta ještě tito odborníci:

Prof. Miloslav Petříček

Prof. Eva Stehlíková

Prof. Iva Stuchlíková

Doc. Vladimír Chrz

Doc. Soňa Hermochová

Doc. Eva Kröschlová

 

Katedra výchovné dramatiky

Bakalářské a magisterské zkoušky

prof. PhDr. Jan Císař (předseda)

prof. Jaroslav Etlík (předseda)

doc. Eva Machková (předseda)

doc. PhDr.Josef Valenta, CSc. (předseda)

doc. Mgr. Jaroslav Provazník (předseda)

doc. Mgr. Irina Ulrychová

doc. Radek Marušák

PhDr. Hana Kasíková, CSc.

o. a. Mgr. Nina Martínková

Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

doc. Karel Vostárek

Nezávislí odborníci mimo DAMU:

prof. PhDr. Silva Macková, ateliér dramatické výchovy DIFA JAMU

Mgr. MgA. Roman Černík, katedra pedagogiky, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity Plzeň

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, katedra primární pedagogiky PdF UK

dr. Pavel Vacek, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, katedra psychologie

Mgr. Jakub Hulák, Centrum dětských aktivit ARTAMA (NIPOS)