Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyjádření UR DAMU k hrozbě rozdělení AMU

Umělecká rada Divadelní fakulty Akademie múzických umění (dále UR DAMU) se na svém zasedání dne 14. října 2009 seznámila s projektem vedení Hudební fakulty AMU vyjádřeným na setkání akademické obce HAMU 8.10. 2009 ústy proděkana prof. Vlastimila Mareše. UR DAMU je znepokojena pokusem o rozbití svazku tří fakult Akademie múzických umění, který byl definován Dekretem prezidenta Edvarda Beneše z 27. října 1945. Stále se prohlubující spolupráce jednotlivých pedagogických i výzkumných pracovišť, jakož i spontánní spolupráce studentů za posledních dvacet let, potvrdila životaschopnost a účelnost tohoto svazku.

UR DAMU varuje před náznaky nestandardního jednání: před snahou obejít nejvyšší samosprávný orgán VŠ, jakým je Akademický senát AMU, a pokusem o založení odštěpenecké vysoké školy formou poslanecké iniciativy zákonem, kterým by byl nově založené VŠ připsán majetek AMU. Bez předběžného souhlasu samosprávných orgánů AMU by UR DAMU takovýto postup považovala nejen za bezprecedentní porušení veřejnoprávního charakteru AMU, ale také za nepřijatelný zásah do vlastnických práv veřejné vysoké školy.

UR DAMU je přesvědčena, že většina akademické obce všech tří fakult AMU si přeje setrvat ve svazku AMU a usilovat o co nejúčelnější využívání personálních, intelektuálních a ekonomických zdrojů ku prospěchu všech tří fakult ve snaze o co nejlepší kvalitu poskytovaného vzdělání.

UR DAMU je přesvědčena, že rozdělení AMU jako vysoké školy by vedlo k poškození jejího dobrého jména, domácí i mezinárodní prestiže AMU, snížení kvality a plýtvání veřejnými prostředky. Z toho důvodu je pro UR DAMU pokus o rozbití svazku tří fakult AMU nepřijatelný a vyzývá k hledání konsensu a rozumného kompromisu.

V Praze 14.10.2009

Souhlas vyjádřili členové UR DAMU:
doc. Jan Hančil, prof. Jiří Barta, prof. PhDr. Jan Císař, CSc., PhDr. Ondřej Černý, Mgr. Michal Čunderle, Ph.D., doc. Jan Dvořák, prof. Jaroslav Etlík, PhDr. Jiří Josek, prof. Miloslav Klíma, prof. PhDr. Josef Kovalčuk, doc. Miroslav Krobot, prof. Miroslav Petříček, prof. Martin Porubjak, MgA. Eva Salzmannová, prof. PhDr. Eva Stehlíková, prof. Jan Vedral, MgA. Karel Vostárek, prof. Jaroslav Vostrý, prof. Ivan Vyskočil, prof.Ján Zavarský, prof. Jana Zbořilová