Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 11. října 2006

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU, konané dne 11. října 2006

Aktuální zprávy

 1. Děkanka seznámila členy Umělecké rady DAMU s výsledky evaluační ankety, uspořádané v květnu 2006.
 2. Dále pak informovala o udělení medaile DAMU prof. dr. Henryku Jurkowskému.
 3. K chystané konferenci Centra základního výzkumu AMU Kde končí umění a začíná věda a naopak promluvil prof. J. Vostrý.
 4. Proděkanka D. Jobertová informovala o zastavení habilitačního řízení MgA. Jany Kudláčkové, která přes opakovaná vyzvání nepředložila potřebné přílohy přihlášky.
 5. Předseda hodnotící komise prof. PhDr. Jan Císař, CSc. seznámil přítomné s výsledkem jednání komise ke kauze habilitace PhDr. Jaromíra Kazdy

  Volby komisí pro připravovaná habilitační řízení

  Členové Umělecké rady DAMU projednali a schválili členy hodnotících komisí:

  MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., KČD
  Obor Dramatická umění - teorie a kritika
  Předseda: prof. Miloš Horanský (KČD DAMU)
  Navrhovaní členové:

  doc. Jan Burian (KČD DAMU)prof. Radovan Lukavský (odborník z praxe)prof. Martin Porubjak (VŠMU)doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. (FF-UK)doc. PhDr. Jiří Šípek (FF-UK)

  Hlasování: z přítomných 16 se 2 zdrželi

  MgA. Karel Kříž (přihláška podána na konci roku 2004, tehdy pedagog KČD)
  Obor Dramatická umění - režie činoherního divadla
  Předseda: prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU)
  Navrhovaní členové:

  MgA. Jaroslava Šiktancová (KTK DAMU)MgA. Ivan Rajmont (KALD DAMU)MgA. Zbyněk Srba (odborník z praxe)Ladislav Smoček (odborník z praxe)prof. Ĺubomír Vajdička (VŠMU)Ladislav Vymětal (odborník z praxe)Lucie Bělohradská (odbornice z praxe)
  Podle reakcí oslovených bude sestavena pětičlenná komise

  Hlasování: z přítomných 16 se 1 zdržel

  MgA. Jaroslava Altmannová, Kabinet hlasové výchovy
  Obor Dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla
  Předseda: prof. Miloš Horanský (KČD DAMU)
  Navrhovaní členové:

  doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc. (KTK DAMU)doc. Andrej Pachinger (VŠMU)Lída Engelová (odbornice z praxe)Mariana Chmelařová (odbornice z praxe)

  Hlasování: z přítomných 16 se 1 zdržel

  Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., KTK
  Obor Dramatická umění - teorie a kritika
  Předseda: prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (KTK DAMU)
  Navrhovaní členové:

  prof. PhDr. Vladimír Mikeš (KALD DAMU)prof. PhDr. Soňa Šimková (VŠMU)doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. (FF-UK)Mgr. Michal Lázňovský (odborník z praxe)

  Hlasování: z přítomných 16 se 1 zdržel

 6. V souvislosti s koncem druhého funkčního období děkanka krátce zhodnotila změny, kterými v uplynulých letech prošla divadelní fakulta a poděkovala všem členům umělecké rady za čas a invenci, které tomuto shromáždění věnovali.

Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

doc. Marketa Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU