Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termín zasedání Umělecké rady DAMU 7. června 2017

Divadelní fakulta AMU v Praze vypisuje pro rok 2017 termín zasedání UR DAMU:

7. června 2017 ve 14.30 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Habilitace a profesorská řízení se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy AMU (zůstávají v platnosti informace o potřebných náležitostech z předchozího období).

Eventuální další informace poskytne proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost doc. Jaroslav Provazník.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová v.r.