Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termín zasedání Umělecké rady DAMU 8. března 2017

Divadelní fakulta AMU v Praze vypisuje pro rok 2017 termín zasedání UR DAMU:

8. března 2017 ve 14.30 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Habilitace a profesorská řízení se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřními předpisy AMU (zůstávají v platnosti informace o potřebných náležitostech z předchozího období).

 Eventuální další informace poskytne proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost doc. Jaroslav Provazník.

 

 MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová v. r.