Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Složení umělecké rady DAMU

/aktualizováno 2. 11. 2016/

   

  1. MgA. Mgr. Doubravka Svobodová – děkanka DAMU – předsedkyně
  2. prof. Jiří Barta – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni
  3. prof. PhDr. Jan Císař, CSc. – pedagog KTK DAMU
  4. doc. Jan Dvořák – odborník z oboru
  5. prof. Jaroslav Etlík – pedagog KTK DAMU
  6. doc. Mgr. Petr Francán – děkan DIFA JAMU Brno
  7. doc. Jan Hančil – rektor AMU
  8. doc. PhDr. Jiří Josek – odborník z oboru
  9. prof. Miloslav Klíma – pedagog KALD DAMU
  10. prof. PhDr. Josef Kovalčuk – pedagog DIFA JAMU Brno
  11. prof. Karel Makonj – pedagog KALD DAMU
  12. prof. Miroslav Petříček jr. – filosof, odborník z oboru
  13. doc. Jaroslav Provazník – proděkan pro vědecké záležitosti pedagogickou činnost DAMU
  14. doc. MgA. Eva Salzmannová – pedagožka KČD DAMU
  15. doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. - pedagog DIFA JAMU Brno
  16. prof. PhDr. Eva Stehlíková – odborník z oboru
  17. doc. Karel František Tománek – pedagog KALD DAMU
  18. prof. Emília Vášáryová – VŠMU Bratislava
  19. prof. MgA. Jan Vedral, PhD. – pedagog KČD DAMU
  20. doc. Mgr. Karel Vostárek – pedagog KVD DAMU
  21. prof. Jaroslav Vostrý - zástupce vedoucí Ústavu teorie scénické tvorby DAMU
  22. prof. Ivan Vyskočil – vedoucí Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví
  23. prof. Ján Zavarský – vedoucí KS JAMU Brno
  24. prof. Jana Zbořilová – odborník z oboru

   

  V Praze dne 2. 11. 2016

  MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová