Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zasedání Akademického senátu DAMU

dne 31. října 2017 v 16.30 hodin v zasedací místnosti DAMU, střední trakt, 2. patro.

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 31. října 2017 v 16.30 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Program zasedání:

  1. Projednání a schválení Provozního řádu ds DISK.
  2. Projednání informací z kolegia děkanky.
  3. Elektronický vstup do budovy – ohlasy.
  4. Příprava voleb do AS DAMU v roce 2018.