Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 14. prosince 2016

Přítomní: E. Salzmannová, J. Búrik, E. Spoustová, E. Kyselová, R. Smolík, J. Strýček, M. Lázňovský, O. Bábek, N. Závodský, J. Holec, J. Adámek

Omluveni: V. Šrámek

1. AS DAMU a Akademická obec DAMU byly seznámeny s programem kandidátky na post děkana/nky DAMU Mgr. et MgA. Doubravky Svobodové.

Následovala debata AO DAMU s kandidátkou. Témata – nedostatečné prostory fakulty a  řešení této situace, projektový manažer DAMU, evaluace, podpora mladých pedagogů, propojování kateder, prodloužení doby, kdy jsou ateliéry školy přístupné studentům, produkční základ pro studenty uměleckých oborů, přístup z ulice Řetězová.

2.  Volba děkana DAMU - „Akademický senát DAMU navrhuje rektorovi AMU doc. Janu Hančilovi kandidátku Mgr. et MgA. Doubravku Svobodovou na post děkana DAMU na období roků 2017 – 2021.“

PRO 12, PROTI 0 , ZDRŽELI SE 0.

3. Akademický senát vyzývá budoucí děkanku DAMU, aby se v následujícím období zaměřila především na témata otevírací doby prostor školy pro studenty a pedagogy DAMU a kapacity prostor pro zkoušení.

4. Další zasedání AS DAMU proběhne 7. března 2017 v 16:00 v zasedací místnosti.

 

Za správnost

Jan Búrik, Eva Salzmannová