Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 17. 2. 2015

Přítomni (bez titulů):  Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Eva Slavíková, Ivana Vostárková, Josef Kačmarčík, Sylvie Rubenová

Nepřítomni (bez titulů): Robert Smolík, Zuzana Burianová, Mathias Straub

Hosté (bez titulů): Braňo Mazúch, Doubravka Svobodová

  1. Vzhledem k tomu, že DAMU ještě nebyla přidělena částka, se kterou bude v roce 2015 operovat, nebyl ještě sestaven rozpočet pro rok 2015, který se měl původně na tomto zasedání schvalovat. Jakmile bude rozpočet DAMU připraven, AS DAMU se sejde k jeho projednání.
  2. Jan Skovajsa odstupuje z AS DAMU a AS AMU z důvodu ukončení studia. Vzhledem k tomu, že oběma akademickým senátům v nejbližší době končí funkční období a blíží se volby jejich nových kandidátů, nebude za Jana Skovajsu do konce funkčního období ani do jednoho z akademických senátů povolán náhradník.
  3. Setkání Akademické obce DAMU k představení kandidátů do AS DAMU proběhne ve středu 15. 4. od 15 hodin na střeše DISKu (v případě nepříznivého počasí se uskuteční v Hallerově sálu).
  4. Ve středu 25. 2. v 15 hod. proběhne setkání Akademické obce DAMU k představení kandidátů do AS AMU v Divadle DISK. Kandidáti mají možnost využít nepovinné webové prezentace na stránkách DAMU (tu mohou zaslat přímo Matěji Nohovi, který ji na web nahraje). Veškeré informace k akademické obci a nadcházejícím volbám zašle paní děkanka v newsletteru. Na dobu konání obou Akademických obcí DAMU děkanka vyhlásí děkanské volno.
  5. Paní děkanka upozorňuje všechny katedry na rozpočtovou položku Opory studia, ve které jsou připraveny finance, vyčleněné na nákup odborné studijní literatury. Tyto finance je samozřejmě možné čerpat v průběhu celého roku, proto pí. děkanka na všechny katedry apeluje, aby včas zvážily, jakou literaturu by potřebovaly pro výuku zajistit a nenechávaly toto rozhodnutí až na konec kalendářního roku.
  6. Příští jednání AS DAMU proběhne dle dohody v zasedací místnosti DAMU, jakmile bude připraven k projednání rozpočet DAMU na rok 2015. 

 prof. Karel Makonj - předseda AS DAMU

Zapsala: Sylvie Rubenová