Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 13. 1. 2015

Přítomni (bez titulů):  Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Eva Slavíková, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa

Nepřítomni (bez titulů): Josef Kačmačík, Mathias Straub

Hosté (bez titulů): Doubravka Svobodová 

  1. Volby do AS AMU budou probíhat v úterý 3. března 2015 v době 12 - 18 hod. a ve středu 4. března 2015 v době 10 - 16 hod. v KAFE DAMU. Do 21. ledna 2015 bude jmenována  volební komise, kterou AS DAMU odsouhlasí per rollam. Děkanka DAMU Doubravka Svobodová apeluje na všechny členy Akademické obce (tedy jak pedagogy, tak studenty), aby do AS kandidovali, v případě nedostatku kandidátů (příp. později náhradníků) by bylo nutné vyhlásit nové volby. Stejně tak je podstatná dostatečná volební účast, aby byly volby platné. Návrhy na členy volební komise z řad studentů i pedagogů (podmínkou je, že ve volbách nesmí kandidovat) zasílejte do 20. 1. 2015  na e-mail doubravka.svobodova@damu.cz.
  2. Volby do AS DAMU budou probíhat v úterý 21. dubna 2015 a ve středu 22. dubna 2015 ve stejný čas jako volby do AS AMU. Deadline přihlášek kandidátů je pátek 10. dubna 2015.
  3. V rámci diskuse nad Strategickým plánem AMU byl vznesen požadavek, zda by připravovaný Strategický plán DAMU mohl být formulován konkrétněji a srozumitelněji a zda by se mohl zaměřit i na problém získávání kvalitních uchazečů o studium a řešení nepřiměřené administrativní zátěže pedagogů. Strategický plán DAMU na roky 2016 - 2020, na kterém momentálně paní děkanka pracuje, bude AS DAMU předložen k připomínkám a ke schválení.
  4. Objevují se výhrady studentů (i pedagogů) vůči rychlosti obsluhy KAFE DAMU. Michal Lázňovský tyto výhrady přislíbil projednat při jeho další schůzce s provozovatelem.
  5. Příští zasedání AS DAMU proběhne v úterý 17. února 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti DAMU, na programu bude především schvalování rozpočtu DAMU na rok 2015.

Zapsala: Sylvie Rubenová

prof. Karel Makonj