Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 4. 4. 2013

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa, Mathias Straub, Lucie Špačková

Nepřítomní (bez titulů): Jiří Havelka, Zuzana Burianova

Hosté (bez titulů):  Doubravka Svobodová, Iva Štveráková

  • Tajemnice Iva Štveráková a děkanka Doubravka Svobodová představily AS DAMU rozpočet na rok 2013. Iva Štveráková podrobně vysvětlila veškeré položky rozpočtu a zodpověděla dotazy členů AS DAMU. Rozpočet pro rok 2013 byl tajnou volbou jednohlasně schválen 11 přítomnými senátory.
  • Děkanka Doubravka Svobodová požádala AS DAMU o schválení návrhu na změnu proděkanky pro mezinárodní záležitosti a styk s veřejností, kterou by se od 15. 4. měla stát Martina Schlegelová. AS DAMU tento návrh schválil a chystá se ji pozvat na příští zasedání.
  • Michal Lázňovský navrhl prodiskutovat systém, jakým je sestavován rozpočet DAMU. Jednou z možných variant by mohla být povinnost kateder předkládat koncepci na následující rok, na základě které by byla výše příspěvku posuzována. AS DAMU si stanovil za úkol promyslet konkrétní návrhy do příštího zasedání, kde o nich bude diskutovat.
  • Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 1. října 2013 v 16 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová