Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 16. 1. 2013

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Sylvie Rubenová, Mathias Straub, Lucie Špačková

Nepřítomní (bez titulů): Jan Skovajsa

Hosté (bez titulů):  Jan Hančil, Daniela Jobertová

  1. AS DAMU na základě žádosti kolegia děkana projednal a jednomyslně schválil reorganizaci kabinetů pohybové výchovy a hlasové a mluvní výchovy, které by nově měly spadat pod katedru činoherního divadla.
  2. AS DAMU schválil vyhlášení voleb děkana.
  3. Příští jednání AS DAMU proběhne ve středu 13. března 2013 po skončení AO DAMU v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová

doc. Marek Bečka