Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 1. 10. 2013

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jakub Korčák, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa,

Nepřítomní (bez titulů): Jiří Havelka, Jana Kudláčková, Mathias Straub

Hosté (bez titulů):  Petr Prokop, Martina Schlegelová, Doubravka Svobodová, Iva Štveráková

  1. Proděkanka pro zahraniční záležitosti Martina Schlegelová představila AS DAMU svou koncepci, která se soustředí především na internacionalizaci studentského života, zlepšení vnitřní informovanosti a pravidelnou evaluaci mezinárodních aktivit. Rovněž vyvolala diskuzi, zda by škola měla vysílat do zahraničí více studentů (a tím pádem i více zahraničních studentů přijímat), a zda by měl být výjezd do zahraničí umožněn všem studentům bez výjimky či by se mělo jednat spíše o jakousi formu odměny za studentovy dosavadní výsledky (a zároveň reprezentaci školy v zahraničí). Jako zásadní vyvstala problematika internacionalizace, a to především potřeba jazykového vzdělávání pedagogů. Tajemnice Iva Štveráková potvrdila, že otázka jazykového vzdělávání vlastínch pedagogů fakulty je v současné době v řešení.
  2. Proděkan pro studijní záležitosti Petr Prokop požádal AS DAMU o schválení návrhu na sestavení nové disciplinární komise (stávající končí funkční období v řijnu), jejímiž členy by se měli stát Petr Prokop, Ivana Vostárková, Jaroslava Šiktancová a Jan Lesák. AS DAMU tento návrh jednohlasně schválil.
  3. Iva Štveráková upozornila na vyhlášení 2. kola vnitřní grantové soutěže a otevřela tím opět debatu o systému sestavování rozpočtu. Výsledkem diskuze se ukázala samotná potřeba o této problematice diskutovat, předseda AS DAMU Marek Bečka tak tento bod trvale zařadil na program zasedání AS DAMU.
  4. Lucie Špačková nepokračuje dále ve studiu, studentská komora tak přišla o jednoho člena a zároveň místopředsedu ze strany studentů.
  5. Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 26. listopadu 2013 v 16 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová

doc. Marek Bečka