Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 27. 11. 2012

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa, Mathias Straub, Lucie Špačková

Nepřítomní (bez titulů): Jiří Havelka

Hosté (bez titulů):  Daniela Jobertová, Iva Štveráková

  1. Tajemnice DAMU Iva Štveráková zpracovala srovnání rozpočtových tabulek z let 2007 – 2012, včetně srovnání katedry ALD a kateder činohry a scénografie a předložila je AS. SK požádala o osvětlení rozpočtů kabinetů hlasové a mluvní výchovy a pohybové výchovy. Tajemnice vysvětlila, že hlavním rozdílem je jiný charakter výuky obou kabinetů (individuální x skupinový), což je hlavním důvodem rozdílů rozpočtů.
  2. Marek Bečka nastolil otázku Diskafé. SK si na základě schůzky s Michalem Lázňovským zformulovala návrhy a požadavky na změny, které probere s provozní DISKu paní Čechurovou, a o výsledku jednání AS informuje. Tajemnice Štveráková informovala AS, že od ledna 2013 bude u výtahu automat s bagetami.
  3. AS DAMU diskutovala o problematice mezikatederní klauzurní spolupráce, především mezi KČD a KS, což je již v řešení ze stran vedoucích obou kateder. Michal Lázňovský upozornil, že problém je spíše v absenci komunikační platformy (obdoba burzy mimoškolních projektů).
  4. Příští jednání AS DAMU proběhne ve středu 16. ledna 2013 v 16:00 v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová

doc. Marek Bečka