Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

9. zasedání AS DAMU

20.2.2007 v 16 hod.

Přítomni (bez titulů): M.Bečka, K.Makonj, P.Rut, J.Zbořilová, Š.Pácl
Omluveni: E.Salzmannová, J.Vedral, I.Vostárková, M.Rýgrová, J.Fidrmuc
Nepřítomni: M.Pacek, P.Hašek, D.Špinar
Hosté: M.Lázňovský, P.Plazzer

Celé zasedání AS DAMU bylo věnováno problematice Discafé, oba hosté přednesli následující návrhy k řešení vzniklé situace:
  1. Bude posílena funkce Discafé jako vysokoškolského klubu pro studenty, pedagogy a jejich hosty. Budou odstraněny dvojí ceny a v průběhu akademického roku kavárna nebude sloužit pro hosty z ulice. Z toho důvodu bude uzavřen vchod z Karlovy ul. do Discafé. (Možno uvažovat i o přejmenování.)
  2. Tento vnější vchod z Karlovy ul. bude otevírán až v 18 hod. v době konání večerních představení v DISKU, od této hodiny bude také platit zákaz kouření v celém Discafé.
  3. Bude přesunuto WC ze suterénu blíže do kavárny, ze spojovací chodby bude odstraněn nábytek, tyto prostory nebudou určeny k sezení. Kavárna bude bez rezervací.
  4. Přes den bude otevřen pouze vnitřní vchod školní chodbou kolem vrátnice fakulty.
  5. Otevírací a uzavírací hodina bude ještě dodatečně upřesněna,s ohledem na potřeby fakulty i s ohledem na pracovní dobu zaměstnanců firmy.
  6. Problematika zútulnění interiéru: bude vyhlášena interní soutěž pro studenty KS a Kabinetu scénografie KALD a podle finančních možností bude úprava interiéru realizována.
  7. Byl přislíben rozšířený sortiment výrobků studené kuchyně pro studenty (možnost teplé kuchyně vyloučena); byla konstatována absence mensy i nadále v nejbližším okolí fakulty.
  8. Dále bude jednáno o event. částečném snížení nájmu vzhledem k jednotným (nižším) cenám a nákladům spojených s rekonstrukcí WC a uzavřením chodby kolem divadla.
  9. O školních prázdninách (1.7.-15.9.), v době vánočních a velikonočních prázdnin bude Discafé sloužit jako doposud pro turisty a budou platit zvýšené ceny (kompenzace snížení zisku).

AS DAMU ve všech těchto bodech souhlasil s předloženými návrhy a doporučil jejich pokud možno rychlou realizaci.

Další 10. zasedání AS DAMU bude 20.3.2007 v 16,30 hod. v zasedací místnosti.

Zapsali: M.Rýgrová, K.Makonj