Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

13. zasedání AS DAMU

18.6.2007 v 16,30 hod.

Přítomni (bez titulů): P.Hašek, K.Makonj, M.Pacek, Š. Pácl, J.Vedral, I.Vostárková
Omluveni: M.Bečka, P.Rut, M.Rýgrová, E.Salzmannová, D.Špinar, J.Zbořilová
Nepřítomni: J.Fidrmuc
Hosté: J.Hančil, M. Lázňovský, P.Plazzer

  1. Značný počet omluv byl zapříčiněn jednak konáním PQ, jednak vystupováním v Boudě ND.
  2. Byla vyhodnocena Anketa o fungování vysokoškolského klubu DAMU (zpracoval Š.Pácl). Byla konstatována s uspokojením poměrně značná účast (jak internetově, tak obálkově).
    Nejčastěji zastoupený okruh problémů: otevírací doba (nutnost zachování 12hod. prac. doby), sortiment (nabídka vegetariánského jídla), možnosti snídaní, kvalita vína, při zákazu kouření popelník alespoň před školou, možnost relaxace.
  3. P.Plazzer nabízí „samoobslužný“ bar pro rychlé studentské občerstvení s nižšími cenami – v postranní chodbě - zamítnuto pro obnovení hluku v Disku.
  4. Prof. J.Vedral konstatuje, že hrozí situace horší než původní.
  5. Pan děkan přichází s představou studentského patra nad současnou kavárnou – bez obsluhy. Úvaha bude rozpracována.
  6. Resumé: po ekonomické stránce P.Plazzer pravděpodobně nebude moci v novém akad. roce pokračovat v tomto zkušebním provozu, zůstává otevřena cenová problematika i možnost přístupu zahraničních turistů.
  7. Pan děkan upozorňuje na možnost zútulnění interiéru, M.Lázňovský probere možnosti minimálních úprav s prof. J.Zbořilovou. Zároveň pan děkan navrhuje začátkem zimního semestru příštího akad. roku. vypsat studentskou soutěž na prostorové řešení studentského klubu.
  8. AS DAMU přeje sobě i celé Akademické obci hezké prožití prázdnin a znovunabytí tvůrčích i studijních sil.

Zapsal: K.Makonj