Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

10. zasedání AS DAMU

20.3.2007 v 16,30 hod.

Přítomni (bez titulů): J.Fidrmuc, K.Makonj, M.Pacek, Š.Pácl, P.Rut, E.Salzmannová, J.Vedral, I.Vostárková
Omluveni: M.Rýgrová, J.Zbořilová
Nepřítomni: M.Bečka, P.Hašek, D.Špinar
Host: M.Lázňovský

 1. MgA. M.Lázňovský informoval o probíhajícím jednání s P.Plazzerem ohledně provozních změn v DISKafé. Jednání probíhala jednak individuálně, jednak v přítomnosti p. děkana doc. J.Hančila a ing. T.Horákové. Zkušební nový provoz Diskafé bude probíhat od 10.4.07 do 30.6.07. Během této doby se mohou podmínky provozu měnit (otvírací doba, jídelníček, víkendy), poté bude provoz vyhodnocen a teprve na základě této zkušenosti bude vytvořen dodatek ke smlouvě.
 2. Základní změny:
  1. otvírací doba ve všedních dnech bude 11,00 – 23,00 hod., sobotní a nedělní provoz bude jednak pro studenty a pedagogy DAMU a jejich hosty, jednak pro turisty;
  2. jídelníček bude rozšířen o svačinové polévky, dovezené a ohřívané ve várnici, párky, smaženky a chlebíčky, kuřecí křídlo, pečený a uzený vepřový bok, řízky, saláty, sýrové talíře v několika variantách, bagety, pečivo sladké i slané, sušenky, tyčinky;
  3. ceny nebudou „turistické“ a nebudou „dvojí“;
  4. bude „odhlučněna“ postranní chodba k toaletám pro zkouškový režim DISKU (zůstane 1 stůl v chodbě pro zkoušející).
 3. Členy AS bylo upozorněno na nedostatečnou kvalitu vína v Diskafé.
 4. Byla konstatována malá informovanost Akademické obce o chystaných změnách a s tím související vznik mnohých informačních „šumů“ – informace o chystaných změnách budou podány a vysvětleny jednak na dubnovém zasedání Akademické obce DAMU, jednak dalšími připravovanými kroky ředitele DISKU MgA. M.Lázňovského.
 5. Problematika přemístění toalet a problematika dalších navazujících kroků budou komplexněji řešeny teprve později na základě vypracování komplexního projektu a ekonomického zajištění jeho realizace.
 6. V této souvislosti konstatoval doc. P. Rut přílišné „provizórium“ tohoto řešení a uvítal by celkové řešení celé problematiky – i v souvislosti s nedůstojným stavem spojovací chodby mezi objekty v Karlově ul. a v Řetězové ul., přístupu k baletnímu sálu přes zanedbaný dvůr (upozornění M.Packa), nevyhovující přístup do Řetízku (opět kolem skladovacích prostor Řetízku).
 7. Byla vznesena otázka, zda by k řešení celé problematiky nepomohlo opětné zřízení 2.vrátnice, otevření vchodu z Řetězové ul. a používání spojovací chodby pouze pro potřeby divadla a eventuálně dílen, jak asi bylo původně zamýšleno.

  Z těchto důvodů AS DAMU žádá p. děkana doc. J.Hančila, ing. T. Horákovou a ředitele DISKU MgA. M.Lázňovského o účast na příštím zasedání AS DAMU dne 10.4.07 v 16,30 hod. k projednání uvedené problematiky.

 8. AS DAMU obdržel od ing. T.Horákové Rozpočet DAMU pro rok 2007 s komentářem k projednání. O analýzu materiálu byl požádán doc. J. Srstka (do 10.4.07), kdy bude projednán na 11.zasedání AS DAMU.
 9. Prof. J.Vedral navrhuje využít přítomnosti p.děkana doc. J.Hančila na tomto zasedání AS DAMU k přípravným konzultacím před setkáním Akademické obce nad výsledky Ankety děkana k hledání možností dalších perspektiv vývoje fakulty na základě děkanova volebního programu.
 10. Setkání Akademické obce by se mělo konat po velikonocích, a to nikoli v Hallerově sále, jak bylo plánováno, ale vzhledem k očekávané značné účasti členů AO, v DISKU na základě časových možností divadla DISK a p. děkana.

Příští zasedání AS DAMU se koná (jak již bylo uvedeno) v úterý 10.4.2007 v 16,30 hod. v zasedací místnosti.
Připomínáme, že zasedání AS DAMU jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý člen Akademické obce DAMU.
Náměty k jednání můžete také zaslat na mailovou adresu: asdamu@damu.cz .

Zapsal: K.Makonj