Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení doplňujících voleb do komory akademických pracovníků AS DAMU

Vyhlášení voleb mezi zvolenými kandidáty na 8. až 9. místě do komory akademických pracovníků (shoda počtu hlasů) do AS DAMU

Ve smyslu § 26 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a čl. 3 Volebního a jednacího řádu AS DAMU z 15. ledna 2009 a čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS AMU z 12. března 2008

Odst. 13. Je-li při rovnosti hlasů zvolen větší počet kandidátů, než je počet míst, na která se volí, volba mezi nimi se opakuje do 7 dnů. Zvolen je ten kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. K volební účasti se nepřihlíží.

Odst. 14. Pokud ani druhé kolo voleb nepřinese rozhodnutí, rozhoduje se mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem.“

vyhlašuji ve dnech 28. dubna 2015 (od 12 do 16 hodin) a 29. dubna 2015 (od 10 do 14 hodin) volby mezi zvolenými kandidáty na 8. až 9. místě do komory akademických pracovníků AS DAMU.

Volební a jednací řád AS DAMU ke stažení ve formátu pdf.

Volební a jednací řád AS AMU ke stažení.

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, v. r.

V Praze dne 23. dubna 2015