Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vlastimil Ježek

Jmenuji se Vlastimil Ježek, na katedře produkce DAMU letos učím osmý rok. Volební kampaně nevyhledávám, protože jejich podstatou je – vedle slibů, co se z nich radují jen blázni – přesvědčit voliče, že další kandidáti jsou z nejrůznějších důvodů horší či – přinejmenším – méně vhodní. Kampaně tak nejvíce připomínají polemické střety, ve kterých nejde o hledání pravdy, nýbrž o pokoření protivníka. Zajímavější jsou diskuse hledající nová řešení starých problémů, jenomže prodiskutovat se k vítězství v čemkoli snad ani nejde. Z výše uvedených důvodů proto mou kandidaturu prosím chápejte jako nabídku služby mých rozmanitých zkušeností z let minulých ve prospěch DAMU v letech budoucích, nikoli souboj. Každý z „protivníků“ má totiž řadu jiných předností a nevím o nikom, kdo by nebyl práv funkce člena Akademického senátu DAMU.

Šestým rokem jsem interním pedagogem DAMU, zároveň však mám řadu zkušeností s řízením jiných institucí: od roku 1993 jsem byl šest let generálním ředitelem veřejnoprávního Českého rozhlasu. Po skončení funkčního období v roce 1999 jsem byl krátce generálním komisařem české účasti na EXPO v Hannoveru, funkce jsem se vzdal kvůli angažmá v občanském hnutí Děkujeme, odejděte. V roce 2004 jsem byl ministrem kultury Pavlem Dostálem jmenován ředitelem Národní knihovny České republiky. Prosazoval jsem stavbu nové budovy Národní knihovny podle návrhu architekta Jana Kaplického, kvůli sporům o tento návrh jsem byl z funkce po pěti letech odvolán. Celý příběh byl zpracován ve filmovém dokumentu Olgy Špátové Oko nad Prahou. V březnu roku 2012 jsem byl jmenován předsedou představenstva a.s. Obecní dům, kterou řídím dosud. Pod mým vedením se společnost poměrně rychle dostala z červených čísel (ztráta 26 mil. Kč v roce 2012) do černých (až na zisk 25 mil. Kč v roce minulém).

Jsem autorem a spoluautorem několika knih a řady novinových i časopiseckých článků (např. publikace Média a my – AMU, 2014; Střepiny Chobotnice – Daranus, Praha, 2009; Lásky za časů bezčasí – dialog Marty Kubišové a Kamily Moučkové – Daranus, Praha, 2010; Šest z šedesátých – Radioservis, Praha 2004 (spolu s Zdeňkem A. Tichým, hlavní částí publikace je šest rozhovorů s principály šesti divadel tzv. malých forem).

O tom, co bude, se dá jen spekulovat. Co bylo, je objektivní.

Hezké dny příští přeje upřímně každému, kdo dočetl až sem,

Vlastimil Ježek