Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr.art. Eva Kyselová, Ph.D.

Co mě zajíma?

Myslím si, že Akademický senát může být prostorem pro vyvolání vnitřního dialogu fakulty na různých úrovních.

Komunikace a vrstevnatý dialog

Mezi fakultou a Akademickým senátem -  lepší informovanost o termínech zasedání, podpora aktivní účasti akademické obce na zasedáních AS, řešení relevantních otázek, které spadají do kompetence činnosti AS (např. schvalování a kontrola finančních prostředků, nebo návrhu na děkana fakulty, atd).

Mezi katedrami – přirozenější propojení (mezi studenty i pedagogy), které by vyvolalo jednak vzájemný respekt ale i zájem a povědomí o ostatních katedrách a to nejen během realizace povinných projektů.

Mezi pedagogy a studenty – nejen pouze formou anonymních evaluací,  které mají jistě obrovský význam, ale dialog znamená vzájemné naslouchání s cílem podpořit vzájemnou konstruktivní a efektivní zpětnou vazbu pro obě strany. To je jeden z podstatných předpokladů pro udržení elitní úrovně školy (i za cenu zvýšení nároků na studenty a pedagogy). Úroveň školy zajišťuje také její pozici mezi ostatními (nejen) uměleckými vysokými školami v českém kontextu, zlepšuje také místo školy v rámci mezinárodního dialogu.

Děkuji za pozornost!

Eva Kyselová