Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Protokol o výsledcích voleb do Akademického senátu

konané ve dnech 21. a 22. dubna 2015

PROTOKOL O JEDNÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Volební komise ve složení:

Pedagogové:

MgA. Martina Bezoušková, KČD – předsedkyně komise

prof. Jana Pilátová, KATaP – členka komise

doc. Petr Pavlík, KS – člen komise – omluven z důvodu nemoci

prof. Jaroslav Etlík, KTK – člen komise

Studenti:

Alžběta Gavriněvová, 2. roč. mgr. KVD – místopředsedkyně komise

Anna Peřinová, 1. roč. mgr. KČD – členka komise

Hong Nhung Dangová, 1. roč. bc. KATaP – členka komise

Pavel Morávek, 3. roč. bc. KS – člen komise

vydává následující zprávu:

Volby proběhly ve dnech 21. a 22. dubna 2015. Volební urny byly umístěny v KAFE DAMU, Karlova 26, Praha 1, a to 21. 4. od 12.00 do 18.00 hodin a 22. 4. od 10.00 do 16.00 hodin.

V uvedených dnech a hodinách na správnost voleb dohlíželi členové volební komise.

Upozornění na datum voleb a jména kandidátů byla vyvěšena na nástěnkách v budově DAMU, na webových stránkách DAMU a byla rozeslána na všechny katedry DAMU. Návrhy na kandidáty do AS DAMU se odevzdávaly do 10. 4. 2015 do 10.00 hodin na sekretariát děkanky do rukou sekretářky Jany Strnadové. Proti navrženým kandidátům nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky.

Celkový počet členů akademické obce - voličů je 561 (dle seznamu studentů vydaného studijním oddělením a dle seznamu akademických pracovníků vypracovaného Jiřím Charvátem, Počítačové centrum).

Voleb se zúčastnilo 242 členů akademické obce (dle podpisových archů). Celkem bylo odevzdáno 241 hlasovacích lístků, z toho jeden neplatný. To znamená, že se voleb zúčastnilo 43,14 % voličů.

Volební výsledky v číslech:

KOMORA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

Jméno

Získaný počet hlasů

1.

ŠRÁMEK Vratislav

136

2.

LÁZŇOVSKÝ Michal

109

3.-4.

ADÁMEK Jiří

103

3.-4.

SMOLÍK Robert

103

5.

SALZMANNOVÁ Eva

93

6.

SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ Eva

89

7.

VOSTÁRKOVÁ Ivana

83

8.-9.

KYSELOVÁ Eva

67

8.-9.

ULLRICHOVÁ Daria

67

10.

JEŽEK Vlastimil

65

11.

SCHLEGELOVÁ Martina

63

12.

KUDLÁČKOVÁ Jana

59

13.

SLAVÍKOVÁ Eva

48

14.

SAJFERTOVÁ Zdeňka

44

15.

TEMPÍR Nikola

41

STUDENTSKÁ KOMORA

 

Jméno

Katedra

Získaný počet hlasů

1.

HOLEC Jan

KČD

81

2.

BÁBEK Oskar

KATaP

69

3.

BÚRIK Jan

KP

68

4.

STRÝČEK Jan

KALD

63

5.

ZÁVODSKÝ Norbert

KČD

58

 

 

 

6.

TOMÁŠOVÁ Tereza

KP

51

7.

VEČEŘA Jan

KATaP

49

8.

JACQUES Nina

KALD

42

9.

KALIVODOVÁ Anežka

KALD

41

10.

ČEJKA František

KATaP

38

11.

BARTOŠ Kryštof

KČD

37

12.

VÁŠOVÁ Viktorie

KALD

34

13.

KAŇOKOVÁ Beáta

KČD

32

14.

RUTTENBACHEROVÁ Aneta

KP

29

15.

KARASOVÁ Agáta

KP

26

16.

KOSÁKOVÁ Tereza

KTK

25

17.

JEDINÁK Boris

KALD

24

18.

DUDZIAKOVÁ Jindřiška

KČD

22

19.-20.

JOHN Petr

KP

20

19.-20.

POSPÍŠILOVÁ Jitka

KALD

20

21.-22.

MIGAČ Dominik

KALD

18

21.-22.

PÍZA Ludvík

KTK

 18

23.

ERBES Petr

KALD

17

24.

HAVRÁNKOVÁ Tereza

KČD

16

25.

ROZKOVEC Richard Juan

KP

12

26.

KLIMEŠOVÁ Anna

KALD

10

Správnost výsledků voleb stvrzují členové volební komise.

Pedagogové:

MgA. Martina Bezoušková, KČD – předsedkyně komise

prof. Jana Pilátová, KATaP – členka komise

doc. Petr Pavlík, KS – člen komise

prof. Jaroslav Etlík, KTK – člen komise

Studenti:

Alžběta Gavriněvová, 2. roč. mgr. KVD – místopředsedkyně komise

Anna Peřinová, 1. roč. mgr. KČD – členka komise

Hong Nhung Dangová, 1. roč. bc. KATaP – členka komise

Pavel Morávek, 3. roč. bc. KS – člen komise

V Praze dne 22. 4. 2015

Doklady o volební účasti, volební lístky, sčítací archy a další dokumenty k volbám do AS DAMU budou uloženy v archivu DAMU.