Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Druhé kolo voleb do AS DAMU

konané ve dnech 28. a 29. dubna 2015

PROTOKOL O JEDNÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Volební komise ve složení:

Pedagogové:

 • MgA. Martina Bezoušková, KČD – předsedkyně komise
 • prof. Jana Pilátová, KATaP – členka komise – na služební cestě mimo ČR - omluvena
 • doc. Petr Pavlík, KS – člen komise – omluven z důvodu nemoci
 • prof. Jaroslav Etlík, KTK – člen komise

Studenti:

 • Alžběta Gavriněvová, 2. roč. mgr. KVD – místopředsedkyně komise
 • Anna Peřinová, 1. roč. mgr. KČD – členka komise
 • Hong Nhung Dangová, 1. roč. bc. KATaP – členka komise
 • Pavel Morávek, 3. roč. bc. KS – člen komise

vydává následující zprávu:

Druhé kolo voleb do AS DAMU, tj. volby mezi zvolenými kandidáty na 8. až 9. místě do komory akademických pracovníků AS DAMU, proběhlo ve dnech 28. a 29. dubna 2015. Volební urny byly umístěny v KAFE DAMU, Karlova 26, Praha 1, a to 28. 4. od 12.00 do 16.00 hodin a 29. 4. od 10.00 do 14.00 hodin.

V uvedených dnech a hodinách na správnost voleb dohlíželi členové volební komise.

Upozornění na datum voleb a jména kandidátů byla vyvěšena na nástěnkách v budově DAMU, na webových stránkách DAMU a byla rozeslána na všechny katedry DAMU.

Celkový počet členů akademické obce - voličů je 560 (dle seznamu studentů vydaného studijním oddělením a dle seznamu akademických pracovníků vypracovaného Jiřím Charvátem, Počítačové centrum).

Voleb se zúčastnilo 156 členů akademické obce (dle podpisových archů). Celkem bylo odevzdáno 156 hlasovacích lístků, z toho žádný neplatný. To znamená, že se voleb zúčastnilo 27,86 % voličů.

Volební výsledky v číslech:

KOMORA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Jméno                                             Získaný počet hlasů

1.      KYSELOVÁ Eva                         111

2.      ULLRICHOVÁ Daria                   45

Správnost výsledků voleb stvrzují členové volební komise.

Pedagogové:

 • MgA. Martina Bezoušková, KČD – předsedkyně komise
 • prof. Jana Pilátová, KATaP – členka komise - na služební cestě mimo ČR - omluvena
 • doc. Petr Pavlík, KS – člen komise – pro nemoc omluven
 • prof. Jaroslav Etlík, KTK – člen komise

Studenti:

 • Alžběta Gavriněvová, 2. roč. mgr. KVD – místopředsedkyně komise
 • Anna Peřinová, 1. roč. mgr. KČD – členka komise
 • Hong Nhung Dangová, 1. roč. bc. KATaP – členka komise
 • Pavel Morávek, 3. roč. bc. KS – člen komise

V Praze dne 29. 4. 2015

Doklady o volební účasti, volební lístky, sčítací archy a další dokumenty k volbám do AS DAMU budou uloženy v archivu DAMU.

Zapsala: MgA. Martina Bezoušková