Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Pro nastávající sezónu 2014/15 vyhlašuje Archa.lab 2. kolo výběrového řízení pro rezidenční projekt.

Vzhledem k tomu, že ani jeden z projektů, které tvůrci přihlásili do výběrového řízení Archa-lab nesplnil plně naše očekávání, rozhodli jsme se vypsat druhé kolo.

Archa.lab je program Divadla Archa zaměřený na vzdělání  a výzkum v oblasti soudobého divadla. Cílem rezidenčního programu je podpora mladých umělců v jejich cestě k hledání originálního uměleckého projevu v oblasti scénického umění.

Žádat mohou umělci, kteří se zabývají divadlem, tancem, výtvarným uměním , filmem, fotografií jako živou scénickou formou. Tato libovolná scénická forma musí mít základ v reálných zdrojích každodenního života.

Rezidenční program je založen na principu “devised theatre”, kdy umělecký tým rozvíjí všechny složky uměleckého projevu v paralelních rovinách.

Východiskem pro uměleckou práci je téma .

Žádat může každý, kdo předloží popis svého projektu a nepřesáhne v čase podání žádosti věkovou hranici 35 let.

Téma pro příští rezidenční období zní: divadlo všedního dne.

Žádost musí obsahovat:

  1. Popis projektu.
  2. Obrazovou dokumentaci předchozích projektů žadatele
  3. Profesní životopis žadatele

 

Termín odevzdání žádosti do druhého kola je 31.října 2014