Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Informace ke zkoušce z předmětu Divadlo v české kultuře

Řádný termín se skládá z písemné a ústní části (otázky vycházejí z přednášek a seznamu literatury):

         Písemná část obsahuje tři hesla, které studenti tezovitě rozepíšou

         Ústní část navazuje na písemnou, studenti dostanou doplňující otázky

Opravný termín je pouze !ústní! (student si vytáhne jednu otázku, dostane cca 10 minut na písemnou přípravu a pak následuje ústní odpověď) a má nárok na dva opravné termíny.

Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen FX.

Studenti, kteří nejsou přihlášeni na termín, ale přijdou, si můžou test napsat podle uvážení zkoušejícího (pokud je místo, mají relevantní důvod proč se na daný termín nezapsali).

Zkoušející má právo neukázněné studenty (opisování, taháky atd) po opakovaném upozornění ze zkoušky vyloučit s hodnocením FX.

Výsledky testů se zapíšou přímo do KOS-u nejpozději nasledující den od konání zkoušky.

Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů!), měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

           Termín 25.5.  zuzana.augustova@damu.cz

           Termín 4.6.   eva.kyselova@damu.cz

           Termín 11.6.  eva.kyselova@damu.cz