Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

2. ročník soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION New York ve spolupráci s DAMU Praha, the Tisch School of the Arts v New Yorku a Generálním konzulátem České republiky v New Yorku

 

vyhlašují pro studenty divadelní fakulty Akademie múzických umění

 

2. ročník soutěže

o nejlepší krátkou divadelní hru

 

tentokrát na téma „PTYDEPE“

 

Uzávěrka soutěže: 15. ledna 2016

 

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student DAMU s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků. Soutěž je anonymní. DAMU zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Přihlášenou hru odevzdá/zašle každý účastník soutěže na CD (DVD, flash disk) bez jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku, do soutěže na děkanát DAMU, Karlova 26,      110 00 Praha 1. Obálka bude označena nápisem „PTYDEPE“.

Pětičlenná porota soutěže bude jmenována děkankou DAMU. Jméno vítěze bude vyhlášeno do 12. února 2016.

 

Cena pro vítěze: čtrnáctidenní pobyt v New Yorku (stáž na Tisch School of the Arts, návštěva divadelních představení) v dubnu 2016.

Vítězná hra a další dva nejlepší texty budou uvedeny na DAMU formou scénického čtení.