Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

O obsahu lístkových katalogů

Katalogy knihovny DAMU

V knihovně divadelní fakulty jsou k dispozici tradiční lístkové katalogy, které se však od roku 1996 nedoplňují.

Knihy:
Katalog jmenný autorský
Katalog předmětový

Diplomové práce:
Katalog jmenný autorský
Katalog předmětový

Divadelní hry:
Katalog jmenný autorský
Katalog názvový

Jednoaktové hry:
Katalog názvový

Jmenný lístkový katalog je kompletně převeden do digitalizované formy metodou scanování a lze jej využívat pro vyhledávání.