Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

O fondech

Fondy knihovny DAMU

Fond knihovny DAMU se sestává z knih (obecné encyklopedie, speciální encyklopedie a encyklopedie dalších uměleckých oborů, monografie, práce z oborů historie, divadelní teorie a kritiky,divadelní historie,scénografie, herectví, loutkářství, pedagogiky), skript, divadelních her, diplomových prací, uchovávaných odborných periodik.

Struktura a velikost fondů ke 31.12.2012

30 221 knih o divadle, divadelních her a vázaných divadelních časopisů
 1 209 vysokoškolských prací
   485 studijních videokazet
1 554 DVD a Blue Ray s divadelní a příbuznou tématikou
   424 CD s divadelní a příbuznou tématikou
     45 MC s divadelní a příbuznou tématikou
     55 CD ROMů

Celkem 33 194 knihovních jednotek.
Přírůstek za rok 2012 byl 799 jednotek včetně darů.

Knihovna odebírala 28 titulů periodik.