Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Děkanát - kontakty

Adresa fakulty:
Divadelní fakulta AMU
Karlova 26
Praha 1, 116 65
tel: +420 234 244 211
FAX: +420 234 244 216
e-mail: info@damu.cz

Jméno Telefonní číslo E-mailová adresa
Tajemník:
Ing. Tomáš Langer 234 244 203
Administrativa:
Sekretariát děkana
Jana Strnadová
Mgr. Linda Lidmilová
234 244 201
Studijní oddělení
Kateřina Maxová
Lenka Kovalevská
Marie Pejřimovská
234 244 210 
234 244 285 
234 244 218


Hospodářské oddělení

Hana Schreiberová
Miluše Vytečková

234 244 204
234 244 215

Agenda vědy a grantů
Ing. Lucie Krůtová 234 244 287
Mezinárodní oddělení
Zora Hermochová 234 244 286 zora.hermochova@damu.cz
Sekretariáty kateder:
katedra činoherního divadla
Eva Kučerová 234 244 221
katedra alternativního a loutkového divadla
Jitka Nohová 234 244 271
katedra scénografie
Mgr. Emilie Horváthová 234 244 241
katedra produkce
Zdenka Červenková 234 244 261
katedra autorské tvorby a pedagogiky
Anna Krákorová 234 244 231
katedra výchovné dramatiky
Marie Pejřimovská 234 244 281
katedra teorie a kritiky
Mgr. Tereza Sieglová 234 244 291 tereza.sieglova@damu.cz
Technická správa:
Ing. Antonín Loský 234 244 236