Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledek hlasování AS DAMU o volbě děkana na období 2017–2021

AS DAMU schválil 14. 12. 2016 v tajném hlasování tento návrh: „Akademický senát DAMU navrhuje rektorovi AMU doc. Janu Hančilovi kandidátku Mgr. et MgA. Doubravku Svobodovou na post děkana DAMU na období let 2017–2021.“