Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhláška o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin

(1. 7. – 31. 8. 2017)

Přehled dovolených pracovníků administrativy a technické správy je na sekretariátu děkanky (Karlova 26, Praha 1).

Zastupováním děkanky fakulty v neodkladných záležitostech budou v době její dovolené pověřeni proděkani: Jakub Korčák nebo Jaroslav Provazník nebo Marek Bečka.  

Zastupováním tajemníka fakulty budou v případě jeho nepřítomnosti pověřeni:

 • v neodkladných ekonomických záležitostech paní Hana Schreiberová,
 • v neodkladných provozních záležitostech fakulty, včetně povolení ke vstupu do budovy, vedoucí technické správy pan Antonín Loský.

Provoz fakulty:

 • Fakulta je přístupná pouze v pracovní dny od 8 hod. do 18 hod. pro administrativu, údržbu a pedagogy.
 • Studentům je povolen přístup na studijní oddělení a do PC učebny ve stanovené otvírací době a na sekretariáty kateder, do učeben je studentům povolen přístup jen v mimořádných a odůvodněných případech po domluvě s tajemníkem fakulty a na základě schváleného povolení pro vstup do budovy fakulty mimo provozní doby.
 • Objekt Tržiště 20 – budova přístupná pouze na základě povolenky.
 • Studijní oddělení – místnost bude v rekonstrukci, do 31. 7. 2017 najdete studijní referentky v místnosti K330, telefonní linky zůstávají beze změny. V nutných případech se dopředu informujte na možnost návštěvy studijního oddělení.
 • Administrativa – pracovní doba se nemění, úřední hodiny jsou omezeny na 9-12 hod.
 • Sekretariát děkanky: pokrytí sekretariátu je zajištěno v průběhu celého období letních prázdnin. Interní pošta bude chodit ve standardním režimu do úterý 11. 7., dále od čtvrtka 13. 7. do pátku 25. 8. bude odbavována pouze v úterý a čtvrtek. Od 26. 8. opět standardně každodenně.
 • Vrátnice DAMU (Karlova) – režim se nemění, provoz zůstává nepřetržitý (24h).
 • Počítačová učebna  - provoz ve všední dny od 9 do 17 hod., případné uzavření z provozních důvodů bude řešeno vyhláškou. Počítače na chodbách v budově zůstávají v provozu a k dispozici vyjma PC umístěných ve 4. patře traktu Karlova, kde budou probíhat stavební práce.
 • Trakt Karlova: z důvodu rekonstrukcí bude v letních měsících částečně omezen provoz (rekonstrukce vikýřových oken ve 4. patře, kompletní rekonstrukce WC ve všech patrech). Z uvedeného důvodu je nutné pohybovat se v měsících červenec-srpen v prostorách obou traktů a v celé spojovací chodbě v Řetězové s opatrností a maximální pozorností.
 • Trakt Střední:  z důvodu rekonstrukce WC je omezen provoz v zasedací místnosti.

Knihovna DAMU (letní provoz):

Červenec: zavřeno.

Srpen: od 14. 8. otevřeno pondělí a středa od 10 do 13 hod.

Září: otevřeno pondělí až čtvrtek od 10 do 14 hod., pátek - zavřeno.

Běžný provoz knihovny bude zahájen 2. 10.

Od 1. 9. 2017 bude obnoven normální provoz fakulty.

 

Ing. Tomáš Langer, Ph.D., v.r. - tajemník fakulty                                                  

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová, v.r. - děkanka fakulty