Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION New York - vyhlášení soutěže

na téma „PRAVDA".

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION New York ve spolupráci s DAMU Praha, the Tisch School of the Arts v New Yorku a Generálním konzulátem České republiky v New Yorku vyhlašují pro studenty divadelní fakulty Akademie múzických umění již 3. ročník soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru tentokrát inspirovanou citátemMilý pane, pravda není přece jen to, co si myslíme, ale i to, proč, komu a za jakých okolností to říkáme!" (Fistula v 6. obraze Pokoušení Václava Havla)

Uzávěrka soutěže: 12. ledna 2017

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student DAMU s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků. Soutěž je anonymní. DAMU zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Přihlášenou hru odevzdá/zašle každý účastník soutěže na CD (DVD, flash disk) bez jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku, do soutěže na děkanát DAMU, Karlova 26, 110 00 Praha 1. Obálka bude označena nápisem „pravda“.

Pětičlenná porota soutěže bude jmenována děkankou DAMU. Jméno vítěze bude vyhlášeno do 10. února 2017.

Přihlášky se odevzdávají do 12. ledna 2017 do 15 hodin.

Přihlášku lze stáhnout zde.

Cena pro vítěze: čtrnáctidenní pobyt v New Yorku (stáž na Tisch School of the Arts, návštěva divadelních představení) v jarních měsících 2017.

Vítězná hra a další dva nejlepší texty budou uvedeny na DAMU formou scénického čtení.