Divadlo DISK

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Provozní řád ds DISK - příloha č. 3

Univerzální časový harmonogram premiér absolvenských inscenací, který slouží jako podklad k jednání o plánování nadcházející sezóny.

Provozní řád ds DISK

Příloha č. 3

(doplněná a opravená dne 27.10.2003)

Univerzální časový harmonogram premiér absolventských inscenací

 

 

 

Premiéry se konají zpravidla v neděli. Plán je koncipován na osm premiér, což je vzhledem k současným provozním a finančním podmínkám ds Disk maximální dosažitelný počet.

 

První premiérou se rozumí první premiéra akademického roku, tedy příslušné divadelní sezóny

 

 

 

Premiéra

ročník

katedra

týden

měsíc

1.

IV.

KČD

III.

září

2.

IV.

KALD

III.

říjen

3.

IV.

KČD

II.

listopad

4.

IV.

KALD

II.

prosinec

5.

IV.

KČD

I.

únor

6.

IV.

KALD

I.

březen

7.

III.

KČD

I.

duben

8.

III.

KALD

I.

květen

 

 

 

Premiéry jsou rozvrženy pravidelně s odstupem 4 zkoušecích týdnů.

 

Pouze u prvních premiér nastupujících třetích ročníků  (premiéry 7. a 8.) je interval pětitýdenní.

 

Tento časový harmonogram je výchozím materiálem k plánování sezóny v ds DISK. Skutečný harmonogram se může lišit v souvislosti s dispozicemi tvůrčího týmu a požadavky kateder.